UL. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź / +48 0 42 632 77 60

O AMM Connect

AMM Connect rozpoczęła działalność 08.05.2006 roku.

Jej powstanie było wynikiem doświadczeń i spostrzeżeń właściciela firmy. Firma ma za zadanie łączenie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznie użytecznych.

Nasza misja:

“ŁĄCZYMY TO CO DLA INNYCH JEST NIE DO POŁĄCZENIA“