UL. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź / +48 0 42 632 77 60

Dlaczego my?

Mając świadomość różnic oczekiwań ( szczególnie we wstępnych fazach projektów ) przyszłych partnerów biznesowych, tworzymy platformę porozumienia proponując rozwiązania będące kompromisem oczekiwań, możliwości i realiów formalno-prawnych.

Przecieramy ścieżki dla inwestorów poszukujących możliwości inwestowania środków finansowych nie tylko w dobrze rokujące przedsięwzięcia gospodarcze, ale również akcje sponsoringowe i reklamowe.

Pomagamy tworzyć infrastrukturę sportową umożliwiając rozwój społeczności lokalnych.

Doradzamy i realizujemy projekty sięgające po środki z funduszy publicznych, w tym z Unii Europejskiej.

Wspieramy organizacje sportowe w efektywnym zarządzaniu finansami i zasobami ludzkimi.