UL. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź / +48 0 42 632 77 60

Hotele

– wyszukiwanie inwestorów,

– wyszukiwanie lokalizacji,

– wyszukiwanie partnerów z know-how,

– oferty deweloperskie,