UL. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź / +48 0 42 632 77 60

Sport

– inwestycje infrastrukturalne,

– sponsoring sportowy,

– reklama poprzez sport,

– marketing w sporcie,

– budowanie społeczności,